LanguageOne Hong Kong

Nederlands leren of bijhouden in Hong Kong? LanguageOne Hong Kong is een bloeiende en dynamische locatie waar leerlingen van 2,5 tot 18 jaar met veel plezier het Nederlands onderwijs volgen. Met naschools en online onderwijs is er voor ieder kind een passend onderwijsaanbod. We werken nauw samen met andere vertegenwoordigende partijen van de Nederlandstalige gemeenschap en vormen een actieve culturele schakel binnen de Nederlandse gemeenschap.

Bijzonder­­heden

✔ Kleinschalig en naschools onderwijs ✔ Hybride onderwijs ✔ Diverse culturele activiteiten ✔ IB lesprogramma

Bijzonder­­heden

✔ Kleinschalig en naschools onderwijs ✔ Hybride onderwijs ✔ Diverse culturele activiteiten ✔ IB lesprogramma

Programma's

Nederlands voor peuters en kleuters

Nederlands in basisonderwijs

Nederlands in voortgezet onderwijs

Volledig programma

Examenprogramma's Nederlands

CNaVT en DP

Online lessen

Via LanguageOne Online

Overige schoolvakken

Via IVIO-Wereldschool

Culturele activiteiten

✔ Koningsdag ✔ Sinterklaas ✔ Kinderboekenweek ✔ Dodenherdenking

Contact locatieleider

Ellen Vloothuis Telefoon:

+86 186 16749892 E-mail:

ellen.vloothuis@languageone.org

Meer informatie over deze locatie?

Volg LanguageOne Hong Kong op: