LanguageOne Doha

LanguageOne Doha is een bloeiende, dynamische locatie waar leerlingen van 3 t/m 18 jaar onderwijs krijgen. Met geïntegreerd en naschools onderwijs is er voor ieder een passend model. We werken nauw samen met andere partijen die de Nederlandstalige gemeenschap vertegenwoordigen en vormen een actieve culturele schakel binnen de Nederlandse gemeenschap.

Bijzonder­­heden

✔ Naschoolse lessen van peuters tot en met VO 3 ✔ Geïntegreerde lessen op Compass Gharaffa vanaf groep 0 t/m groep 7 ✔ Nauwe samenwerking met Compass International School ✔ Eigen lokalen met bibliotheek ✔ Een aantrekkelijke digitale leeromgeving ✔ Privé, in kleine groepjes en online mogelijkheden

Bijzonder­­heden

✔ Gedeeltelijk geïntegreerde lessen ✔ Nauwe samenwerking met Compass International School ✔ Eigen lokaal

Programma's

Nederlands voor peuters en kleuters

Kleuters geïntegreerd, geen peuters

Nederlands in basisonderwijs

Geïntegreerd en naschools

Nederlands in voortgezet onderwijs

Naschools VO 1,2,3

Online lessen

Via LanguageOne Online

Overige schoolvakken

Via IVIO-Wereldschool

Culturele activiteiten

✔ Koningsdag ✔ Sinterklaas ✔ Kinderboekenweek ✔ Overige culturele activiteiten

Contact locatieleider

Claire Leungen Telefoon:

+974 5533 7163 E-mail:

claire.leungen@languageone.org

Meer informatie over deze locatie?

Volg LanguageOne Doha op: